Allmänna villkor

Priser
Samtliga priser på Swagg.se är styckepriser och är angivna exkl. moms och frakt. Vi reserverar oss mot prisförändringar och eventuella skrivfel.

Betalningsvillkor
För kreditgodkända företagskunder gäller 30 dagars faktura. För förstagångskunder och privatpersoner gäller förskottsfaktura. Vid sen eller utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta på 11%.

Ångerrätt
Det finns ingen ångerrätt på beställda varor. Samtliga ordrar med produkter som produceras kundspecifikt med någon form av märkning är bindande. Kund har rätt att ansöka om orderannullering av orderhanterare som då tar beslut utifrån det enskilda fallet. I de fall där märkning inte ännu påbörjats försöker vi i största mån att tillgodose kunds önskan om att avbryta köpet. Eventuella kostnader som redan uppkommit debiteras dock alltid.
Om en order önskas annulleras av kund innan leverans har skett måste först ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör inhämtas och godkännas. Orderhanterare har vid godkänd annullering rätt att debitera de kostnader som dittills uppstått, såsom exempelvis kostnader för korrektur, schabloner, provtryck, leverantörsfrakt eller andra skäliga kostnader för arbetet dittills med ett minimum på 900 kr per avtal.

Reklamation
Vi rekommenderar att kontrollera produkterna direkt efter leverans. Varor som eventuellt är felaktiga eller som kund av annan anledning vill reklamera ska ske inom 7 dagar. Om en leverans innehåller skadade eller felaktiga varor så ber vi dig att omedelbart kontakta vår kundservice så att vi där kan nå en överenskommelse om hur vi går vidare. Skulle varorna skadas vid leverans ska köparen i första hand vända sig till transportören.

Vid godkänd reklamation ska hela ordern returernas för att full kompensation ska kunna ges om inte annat är avtalat mellan kund och orderhanterare. Om delar av order saknas kompenseras köpare ej för dessa. Köparen förbinder sig att ej returnera produkter innan säljaren godkänt detta.

Swagg ansvarar inte för förseningar orsakade av tredje part som speditör eller att mottagare inte finns på plats vid leverans.

Kom i kontakt med oss

Som kund hos oss på Swagg kan du helt enkelt vara trygg i att man alltid erbjuds den bästa lösningen för just dig. Vi lägger stor energi på att grundligt möta alla era önskemål utan att tumma på kvaliteten. Kontakta oss på telefon eller mejl!

Kontakta oss!