Miljöpolicy

På Swagg anser vi att främjandet av en hållbar textilindustri är av yttersta vikt. Vi strävar ständigt efter att aktivt minska vår miljöpåverkan i alla led av vår verksamhet. Under de senaste tio åren har vår miljöpolicy på Swagg genomgått en kontinuerlig utveckling och har blivit alltmer förankrad i hela organisationen, vilket tydligt speglar vårt åtagande för en mer hållbar framtid.

Vad gör vi?

Vi på Swagg har sedan starten haft ett starkt miljötänk och har under åren haft olika strategier för att jobba för en hållbar utveckling inom vår bransch.

I Februari 2021 blev vi GOTS-certifierade, efter mycket arbete. GOTS står för Global Organic Textile Standard och är en internationell märknings organisation med fokus på miljö. GOTS-certifiering är bland de högsta certifieringarna ett plagg kan ha. En certifiering av plagget, innebär att högt ställda miljökrav har genomsyrat hela produktionscykeln; från bomullsodling, tillverkning och hantering av plagget, till att trycka textilen med certifierad färg. Kraven för att plaggen ska vara godkända med GOTS-märkning är att det innehåller ett minimum av 95% organiskt material.

GOTS innefattar även de sociala aspekterna som att ta hand om och säkerställa en god arbetsmiljö och mänskliga rättigheter är uppfyllda för alla som jobbar i de olika tillverkningarna. Då ser tillverkarna till så att bland annat löner för arbetare ute på odlingarna är justerade på riktigt sätt och att arbetarna kan leva på den lön de får.

Det ska även säkerställa att miljön för dem som arbetar är god och kraven på mängden kemikalier är stränga. Det får till exempel inte finnas några skadliga ämnen som kan påverka arbetarnas hälsa i något led i produktionen. Kontroller för att säkerställa att kraven upprätthålls i alla delar av tillverkningskedjan görs regelbundet av olika instanser under GOTS.

Slutligen ställer även GOTS höga krav på kvalitet gällande plaggen. De ska inte slitas ut lätt, utan ha en lång livslängd vilket gör att slutkunder kan köpa GOTS-certifierade plagg med gott samvete.

Kom i kontakt med oss

Som kund hos oss på Swagg kan du helt enkelt vara trygg i att man alltid erbjuds den bästa lösningen för just dig. Vi lägger stor energi på att grundligt möta alla era önskemål utan att tumma på kvaliteten. Kontakta oss på telefon eller mejl!

Kontakta oss!